Maria Magdalena Poort naar de Nieuwe Tijd  on-demand beschikbaar

April 2023 verscheen een nieuw boek over Maria Magdalena van Annine van der Meer. In haar eigen woorden:

Maria Magdalena, poort naar een nieuwe tijd. Wegwijzer naar het Licht. In dit boek staan Maria Magdalena en het door haar geschreven Evangelie van de Geliefde Metgezellin dat in 2010 beschikbaar kwam, centraal. Haar leven komt in chronologische volgorde langs: het gaat van de esseense achtergrond van haar familie – via haar jeugd, haar opleiding in Egypte, haar optreden naast Jeshua, haar ascensie en haar filosofie – naar haar missie in West-Europa. Aan het eind van haar Evangelie beschrijft zij haar eigen ascensie of haar proces van licht worden.

Ascensie is ook vandaag een hot topic. Eeuwenlang is ascensie beschouwd als een zweverige en mysterieuze aangelegenheid, weggelegd voor de elite uit esoterische mysteriescholen en wereldvreemde mystici. Echter, ontwikkelingen in de moderne kwantumfysica maken het mogelijk om ascensie natuurwetenschappelijk te verklaren. Er is momenteel grote behoefte aan informatie over dit fenomeen. Dit heeft te maken met het feit dat de frequentie van planeet Aarde zich versnelt; moderne meetmethoden tonen aan wat al veel eerder door  inheemse culturen voorspeld is: wij zitten momenteel in een individueel en collectief ascensie-proces. Wij zijn op weg naar een nieuwe tijd en een nieuwe aarde. Daarom is het van groot belang de weg te begrijpen die Maria Magdalena wijst naar het licht. De leer van de ascensie is de essentie van de boodschap van Jeshua en Maria.

Het nieuwe van dit boek ligt in de werkmethode. Nieuwtijdsbronnen als informatie uit regressieverslagen en enkele gechannelde bronnen worden naast de bijbelse, apocriefe en historische bronnen gelegd. De vraag is in hoeverre de historische bronnen deze alternatieve bronnen van de nieuwe tijd bevestigen. Lukt het om door de integratie van beide typen bronnen een vernieuwend 21e eeuw beeld van Maria Magdalena en haar familie te vormen? Zo ja, dan is het wenselijk het alternatieve materiaal niet meer buiten te sluiten…

Het boek is te bestellen bij Pansophia Press KLIK HIER.

Vijfdelige lezingenreeks door Annine van der Meer (on-demand)

Het boek heeft een duidelijke boodschap voor de nieuwe tijd, namelijk dat wij, als kinderen van het licht, individueel en collectief een proces doormaken waarin onze lichtfrequentie toeneemt. Het is Maria Magdalena die dit ascensie-proces op een duidelijke en vernieuwende wijze uiteenzet. Daarom is het belangrijk om dieper op de essentie van dit boek in te gaan: ascensie. Maria Magdalena voert ons langs zeven poorten. Die gaan wij in vijf lezingen doorlopen.

Alle lezingen hebben live plaatsgevonden via het webinarsysteem van de Kunstgeschiedenis Academie. 

Lezing 1 op zondag 27 augustus 2023 
Poort 1: De Essende familie van Miryam en Jeshua
Poort 2: De universele wijsheidstraditie

Lezing 2 op zondag 24 september 2023 
Poort 3: Maria Magdalena in de openbare jaren en daarna
Poort 4: Het Evangelie v.d. Geliefde Metgezellin, Miryam de Migdala

Lezing 3 op zondag 15 oktober 2023 
Poort 5: Wat er na de kruisiging met Jeshua gebeurt. Jezus in India

Lezing 4 op zondag 3 december 2023 
Poort 6: In het voetspoor van Maria Magdalena in Frankrijk en Engeland in oudheid en middeleeuwen. Jozef van Arimathea in antiek Engeland (zie h 5 een Tinintermezzo en h 21)

Lezing 5 op zondag 7 januari 2024 
Poort 7: Ascensie in de 20e en 21e eeuw

Je hebt vijf maanden toegang tot de lezingenreeks.

Duur: ca. 2 uur uur per lezing 
Prijs: € 199,00 p/p (deelname is persoonlijk en niet overdraagbaar). No refunds.
Bonus: toegang tot de opname van de boekpresentatie (16 april 2023) zolang je deze lezingenreeks volgt.

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar teamkarinhaanappel@gmail.com en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Op al onze activiteiten, zowel betaald als gratis, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing (zie de link onderaan deze pagina). 

© Kunstgeschiedenis Academie | Kunsthistorica Karin Haanappel | All Rights Reserved

Op alle diensten & producten zijn onze algemene voorwaarden & privacy verklaring van toepassing