Maria Magdalena spreekt     on-demand beschikbaar

Miryam de Migdala spreekt tot ons, mensen van de 21e eeuw in het door haar zelf geschreven Evangelie van de Geliefde Metgezellin. De centrale vraag is: Wat is haar boodschap voor mensen van nu?

Lezingenreeks van zes online lezingen on-demand bij het boek Maria Magdalena Ontsluierd  door Dr. Annine van der Meer (opnames seizoen 2021-2022). De sessies van elk ruim 2,5 tot 3 uur uur werden gefaciliteerd door Drs. Karin Haanappel en haar Team. 

Om de woorden van Annine van der Meer over deze lezingencyclus te lezen, KLIK HIER.

Inhoud. In de lezingen wordt de letterlijke Nederlandse tekst van het Evangelie van de Geliefde Metgezellin gevolgd. Daaruit worden kernthema’s geselecteerd: het accent zal liggen op Maria de Magdaleense als dochter van Wijsheid. Wijsheid was in Oud-Israël een grote Vrouwe, een Moeder, maar zij moest weg. Mét Wijsheid ging fundamentele kennis of gnosis over de mens, de wereld en de kosmos verloren, hogere kennis die wij voor een deel terugvinden in de apocriefe bibliotheek van Nag Hammadi, opgegraven in 1945. In onze tijd komt Maria de Magdaleense ons geheugen opfrissen. Zij brengt de verloren Wijsheid en haar verloren kennis terug. De essentie van Maria’s boodschap ligt in het feit dat haar ziel samen met Jeshua een ascensie of hemelreis maakt. Na zeven stadia van opklimmen langs de Boom van Leven, een verschijningsvorm van Wijsheid, ontmoet zij een lichtende en schitterende Vrouwe Wijsheid op het achtste niveau. Miryam roept ons allen anno 2021-22 op haar te volgen op de tocht naar het licht. Haar evangelie, dat aan de wereld werd teruggeven in 2010 heeft een duidelijke actuele betekenis voor de mens van nu en het proces van Menswording waar we midden in zitten. 

Werkwijze. Iedere deelnemer krijgt een PDF van de Nederlandse vertaling van het Evangelie van Miryam de Migdala (te downloaden per lezing in de online leeromgeving). Per lezing wordt het evangelie aan de hand van een hand-out achtereenvolgens in zes delen doorgenomen. Verbindingen worden gelegd naar Vrouwe Wijsheid uit Oud-Israël en de apocriefe teksten van het Oude en Nieuwe Testament die niet tot het mainstream joden- en christendom behoren. Maar juist daar kun je achterliggende informatie over Wijsheid terugvinden die de woorden en daden van Miryam de Migdala en Jeshua als dochter en zoon van Wijsheid betekenis geven. Daarnaast ontvangt men een PDF met het vierde Evangelie van de Geliefde Leerling alias Johannes; in deze tekst worden de verschillen met het Evangelie van Miryam aangegeven. Soms heeft ‘Johannes’ grote delen toegevoegd, soms een enkele zin die Miryam wel geeft, weggelaten.

Opzet van de lezingencyclus

LEZING 1 (opname 3 oktober 2021)
Het Evangelie van Miryam. De opening en de jaren 29 en 30.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie van Miryam de Migdala, p. 1-4
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 69-129.
Thema’s zijn o.a.: Wijsheid of Geest, Licht en Duisternis; de doop en de bruiloft te Kana.

LEZING 2 (opname 7 november 2021)
Het jaar 31 en het begin van het jaar 32
.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie van Miryam de Migdala, p. 5-14.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 131-223.
Thema’s zijn o.a.: voor de tweede keer van boven geboren worden uit de Baar-Moeder, de heilige Geest of Wijsheid; het levende water, genezen en het brood van leven.

LEZING 3 (opname 5 december 2021)
De rest van het jaar 32.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 15-22.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 225-291.
Thema’s zijn o.a.: het onderricht in de tempel; het conflict met de farizeeën; het licht van de wereld, het visioen; de blinden die ziend worden.

LEZING 4 (opname 9 januari 2022)
Het begin van het jaar 33.
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 23-31.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 293-389.
Thema’s zijn o.a.: de opstanding van Lazarus, de schat in de akker, het mosterdzaadje, over het enkel- of éénvoudig worden of Mensworden, de betekenis van de zalving van het hoofd van Jezus door Miryam de Migdala; de laatste maaltijd met Miryam als opvolger van Jeshua.

LEZING 5 (opname 6 februari 2022)
Het jaar 33
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 32-36
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 391-461
Thema’s zijn o.a.: arrestatie van Jeshua, ondervraging door Pilatus, kruisiging, Miryam als eerste getuige van de opstanding en het optreden van Miryam de Migdala in Bethanië aan het van de week ten overstaan van alle leerlingen.

LEZING 6 (opname 6 maart 2022)
Het slot van het evangelie. Miryams hemelreis. De wegen scheiden zich
Hand-out van de Nederlandse vertaling van het Evangelie Miryam de Migdala, p. 36-40.
Boek Maria Magdalena Ontsluierd p. 463-515
Thema’s zijn o.a.: haar zevenvoudige opgang langs de Boom van Leven, haar ontmoeting met de stralende Vrouwe Wijsheid, de verdeelde reactie van de leerlingen en de vraag wie de geliefde leerling uit het evangelie van Johannes nu uiteindelijk is.  
Tot slot opnieuw de kernvraag: Wat is de boodschap van Maria Magdalena voor mensen van nu?

 

Om het verslag te lezen van het gesprek tussen Annine van der Meer en Jehanne de Quillan, KLIK HIER.

Praktisch: Na aanmelding & betaling heb je zes maanden toegang tot alle lezingen & aanvullingen in de online leeromgeving van de Kunstgeschiedenis Academie van Karin Haanappel.  
Duur: ca. 2,5 tot 3 uur uur per lezing (inclusief het beantwoorden van vragen na afloop van de live sessie’s)
Prijs: € 222,00 p/p (deelname is persoonlijk en niet overdraagbaar). 
Bonus: toegang tot het interview (boekpresentatie) van 13 februari 2021 zolang je deze lezingencyclus volgt.

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar teamkarinhaanappel@gmail.com en je krijgt zo snel mogelijk antwoord!

Op al onze activiteiten, zowel betaald als gratis, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing (zie de link onderaan deze pagina). 

Trailer van Maria Magdalena Ontsluierd

door GYLANIA: Koen Fossey & Liesbeth Verbeek

© Kunstgeschiedenis Academie | Kunsthistorica Karin Haanappel | All Rights Reserved

Op alle diensten & producten zijn onze algemene voorwaarden & privacy verklaring van toepassing